Garancija na proizvode

Garancija zavisi od proizvoda do proizvoda, koju isključivo daju uvoznici/dobavljači a mi je samo prosleđujemo . Garantni rok je naveden u opisu samog proizvoda, a ukoliko nije naveden, znači da dobavljač za njega ne daje garanciju ( potrošna roba,baterije, zaštitna stakla, futrole,maske,toneri…). Mi Vam mi dajemo mogućnost da u roku od četrnaest dana proverite i reklamirate proizvod. Saobraznost se daje isključivo na ispravnost uređaja, a ne na njegovu funkcionalnost jer se podrazumeva da je Potrošač upoznat sa tehničkim karakteristikama proizvoda.