Obaveze potrošača

Potrošač je dužan:

– Da prilikom preuzimanja robe ustanovi  kompletnost ,neoštećenost količinu robe jer se naknadne reklamacije toga tipa neće prihvatiti.
– Da obezbedi odgovarajuće ambijentalne uslove i strujno napajanje u skladu sa specifikacijom proizvođača.

– Da se striktno pridržava uputstva za upotrebu i održavanje robe i odredbi ove izjave.
– Da se pre prve upotrebe upozna sa uslovima ove Ugovorne izjave.
– Da prilikom reklamacije robe obavezno priloži: originalni fiskalni račun (fakturu), overenu reklamacionu izjavu…
– U slučaju zamene robe ili povraćaja novca, Potrošač je dužan da dostavi kompletnu originalnu ambalažu, prateće originalne dodatke i originalnu dokumentaciju. U slučaju da nešto nedostaje nismo u obavezi vratiti novac ili zameniti uredjaj.

Odgovornosti za saobraznost i saobraznosti ne podležu kvarovi nastali zbog:

– Neadekvatne instalacije, nestručnog rukovanja ili neadekvatnog održavanja.
– Mehaničkog,hemijskog ili bilo kakvog drugog oštećenja nastalog nakon kupovine robe (Član 49, prelazak rizika na Potrošača).
– Varijacija u naponu električne mreže, udara groma i pratećih pojava, više sile, elementarnih nepogoda.
– Korišćenja Software-a drugih priključnih proizvoda, delova ili potrošnog materijala koji nisu saglasni specifikaciji proizvođača.
– Preteranim radnim opterećenjem.
– Uticaja: vlage, vode, toplote, vibracija, prašine, ekstremnih uslova spoljne sredine i slično.
– Trošenja delova robe koji su po svojoj prirodi takvi da se uoptrebom troše.
– Sve eventualne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim tretmanom robe će se otklanjati isključivo na teret Potrošača po važećem cenovniku servisnih usluga.